Uskalla olla paras

Uskalla olla paras

Avainsanat:
tiistai, 10.1.2017

Edelläkävijyys ei synny markkinoinnin harjoituksena, vaan vaatii koko yrityksen sitoutumisen. Sen lisäksi se vaatii rohkeutta: pitää uskoa itseensä ja kykyynsä olla paras. Myös yksilön tasolla, ei vain yrityksenä.

Haluaisitko, että oma yrityksesi on se, jolle asiakkaat ja toimittajat soittavat, jos haluavat kysyä jotain toimialaan liittyvää? Edelläkävijän, ajatusjohtajan tai mielipidejohtajan (kuinka asian haluaa muotoilla) asema voi olla yritykselle erittäin arvokas.

Ville Tolvasen hyvä Edelläkävijät-blogikirjoitus herätti ajatuksia aiheesta. Edelläkävijyys vaatii halua ja kykyä oppia. Se vaatii uskallusta ja mukaan myös koko organisaation. Edelläkävijyys vaatii myös konkretiaa: osaamista, tietoa, substanssia.

Kyseessä ei voi olla markkinoinnin erillinen projekti yrityksen asemoimiseksi, vaan yrityksen strateginen suunta. Mutta sekään ei vielä riitä.

Usko itseesi

Haluan nostaa edelläkävijyyteen liittyen esiin yhden näkökulman: uskalluksen. Uskalluksen olla paras ja tuoda tämä asia esiin. Suomalaisessa vaatimattomuutta arvostavassa kulttuurissa tämä voi olla yllättävän haastavaa.

Vaikka yritykselläsi olisi paras osaaminen toimialallaan, jää se silti muiden jalkoihin, jos tähän osaamiseen ei uskota.

En tällä tarkoita pelkästään uskallusta kokeilla uusia asioita tai tehdä haastavia projekteja, vaan yksilötason luottamusta oman osaamisensa edelläkävijyyteen ja uskallusta näyttää tämä ulospäin.

Strategian ja toimenpiteiden välinen aukko

Olette päättäneet yrityksessänne, että haluatte olla toimialanne edelläkävijä. Tämä on esimerkiksi johtoryhmätasolla tehty päätös ja yrityksessä pidetään huoli, että henkilöstön osaamisen kehittämiseen riittää resursseja. Markkinoinnille jää vastuu siitä, että tästä tiedetään yrityksen ulkopuolellakin.

Strategisen päätöksen ja markkinoinnin edistämien toimenpiteiden väliin jää kuitenkin yksi tärkeä askel: yrityksen henkilöstö pitää saada uskomaan asiaan. Ihmiset pitää saada uskomaan yksilöiden tasolla siihen, että heidän osaamisensa voi oikeasti olla edelläkävijyyden arvoista. Jos tämä usko puuttuu, on jonkun se herätettävä.

Tämä ongelma ei ole puhtaasti “perinteisen” muutosjohtamisen viitekehysten avulla ratkaistava asia, jossa viestitään lähtien muutoksen tarpeista. Mukaan vaaditaan myös kunnon annos hengen nostattamista ja hypeä. Ihmiset on saatava innostumaan omasta osaamisestaan ja näin luotu momentti hyödynnettävä.

Kun on luotu sisäinen usko edelläkävijyyteen, voidaan lähteä rakentamaan samaa uskoa yrityksen ulkopuolelle.

Kirjoittaja:

Jarmo on kokenut B2B-markkinoinnin ammattilainen, jonka intohimona on strategisen, liiketoimintaa tukevan ja myyntiä lisäävän markkinoinnin suunnittelu, johtaminen ja toteuttaminen. Päivätöikseen Jarmo työskentelee B2B markkinointipäällikkönä Berner Oy:ssä.

Vastaa

Roskapostin esto *